Logo
Vpravo
 
Nic
Meniny ma Ladislav(a).
Utorok, 27. Jún 2017, 22:46
Nic

Tatraportal  Nic


Jazyk
Slovensky English Deutsch


Kocka  Inzercia


Tatra klub ?ech a Moravy

Inzerat cislo 1848 vlozeny on 07.04.2016 · Inzerat prezrety 1971 krat

Vážení p?átelé tatrováci, každoro?n? náš Tatra klub ?ech a Moravy po?ádá v ?ervnu sraz p?átel voz? Tatra u Vranovské p?ehrady, na kterém se vždy scházíme v hojném po?tu a myslím si, že se i dob?e bavíme. V letošním roce však nastaly komplikace, které m? vedou k tomu, abych letošní sraz nepo?ádal. Na Chatové osad? Slune?nice (místo srazu a ubytování ú?astník?) se provádí rekonstrukce, která zasahuje do termínu ve kterém se naše setkání konají. Náhradní ubytování, kde bychom se všichni pohromad? vešli se mi zajistit nepoda?ilo, proto v zájmu Vaší spokojenosti a organizace celé akce se letošní sraz 2016 nekoná. V??ím, že sraz v roce 2017 již nebude poznamenán t?mito problémy a vše bude tak jak má být, a že op?t rádi p?ijedete. D?kuji Vám za pochopení této mimo?ádné situace a t?ším se na Vás a na Vaše Tat?i?ky v p?íštím roce.
Se srde?ným pozdravem p?edseda klubu
Zden?k Pavelec

Obrazky

- Tento inzerat nema ziadne obrazky -

Inzerent

Zden?k
CZ-67102 Štítary
Česká republika

Komunikacia

Mobil: 603816302
Web: www.tatramujsvet.cz