Strana 1 z 1

Hlasovanie - 2.kolo / Voting - 2nd round

Napísané: 14 Júl 2005, 21:22
od užívateľa etienne
Prosim hlasujte a vyberte si svojeho favorita !

Do tretieho kola postupujú 3 NAJLEPŠIE fotografie.

Please vote and choose your favourite photo !

3 best photos advance to the next round.

Napísané: 14 Júl 2005, 21:34
od užívateľa etienne
Súťažiaci:

Competitors:

Napísané: 20 Júl 2005, 08:44
od užívateľa etienne
Hlasovanie začína !