Strana 1 z 1

Greensteinova Tatra 87 se v USA podle Times Veteran roku

Napísané: 10 Aug 2010, 22:04
od užívateľa Jirka Pollak
V MF Dnes vyslo pekne interview s majitelem tatry 87 , ktera byla zvolena v Times veteranem roku